Notice: Undefined offset: 1 in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/index.php on line 30

บริษัท ไทยเจริญทอง การทอ จำกัด

      บริษัท ไทยเจริญทอง การทอ จำกัด (TCT) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2539 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตตาข่ายและแผ่นพลาสติกสำหรับใช้ในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วยระบบเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยจากยุโรป เช่น ตาข่ายพรางแสง, สแลน, ตาข่ายปลูกผักกันแมลง, พลาสติกคลุมโรงเรือน, พลาสติกคลุมดินสองชั้น สีเงิน-ดำ, พลาสติกปูพื้น, พลาสติกปูบ่อน้ำ, พลาสติกปูพื้นเขื่อน, พลาสติกสำหรับฟาร์มสัตว์, อุปกรณ์ รวมถึงระบบการเกษตรจากต่างประเทศ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มผลิตผลให้กับเกษตรกรไทย

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตพลาสติกเพื่อการเกษตรที่ยาวนานกว่า 20 ปี และการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับเกรดพรีเมี่ยมมาใช้ในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ทำให้สินค้าของ บริษัท ไทยเจริญทอง การทอ จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนานของสินค้า จากกลุ่มผู้ใช้งานด้านเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้งานด้านอุตสาหกรรมสินค้าของเรา

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพุทรา

แมลงวันทอง, หนอนแดง, หนอนคืบ, มวนแก้ว, แมลงค่อมทอง, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยอ่อน

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในมะเขือเทศ

หนอนเจาะสมอฝ้าย, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยไฟ