สินค้าของเรา / อุปกรณ์โรงเรือน / กิ๊ปหนีบสแลน-ตะขอ

กิ๊ปหนีบสแลน-ตะขอ

กิ๊ปหนีบสแลน-ตะขอ (Shading net’s cilp and hook)

กิ๊ป ใช้สำหรับหนีบตาข่ายพรางแสง (สแลน) เข้ากับสลิง เพื่อป้องกันการหลุดเลื่อนของแสลนจากโรงเรือน สะดวกต่อการใช้งาน ผสมสารป้องกันยูวี

ตะขอ ใช้สำหรับคล้องเข้ากับกิ๊ปหนีบสแลน เพื่อสามารถยึดติดกับสลิง หรือเชือกได้ง่าย สะดวกต่อการ ใช้งาน และมีส่วนผสมของสารป้องกันยูวี

ca2