สินค้าของเรา / อุปกรณ์เพาะปลูก / ถาดเพาะไฮโดรโปนิกส์

ถาดเพาะไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูกประกอบด้วย 80 ถ้วย น้ำหนักเบาและแยกเป็นถ้วยเดี่ยวได้ง่าย เหมาะต่อการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์

รหัสสินค้า จำนวนหลุมต่อถาด จำนวนถาดต่อกล่อง
TCT KH 021 80 ถ้วย 100