สินค้าของเรา / อุปกรณ์โรงเรือน / ปะกับเหล็ก

ปะกับเหล็ก

ผลิตจากเหล็กเนื้อดี ราคาถูก ยึดโครงสร้างได้เหนียวแน่น สามารถถอดเก็บได้ สะดวกต่อการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน ทนทาน เทคนิคใหม่ ในการประกอบโครงสร้างของโรงเรือน

123

รหัสสินค้า ขนาดท่อแนวตั้ง x แนวนอน (นิ้ว)
TCT H 01 1/2″ x 1/2″ (4 หุน x 4 หุน)
TCT H 03 3/4″ x 1/2″ (6 หุน x 4 หุน)
TCT H 04 1″ x 1/2″ (1 นิ้ว x 4 หุน)
TCT H 05 1″ x 3/4″ (1 นิ้ว x 6 หุน)
TCT H 07 1 1/4″ x 1″ (10 หุน x 1 นิ้ว)