สินค้าของเรา / พลาสติก / พลาสติกคลุมโรงเรือน

พลาสติกคลุมโรงเรือน

พลาสติกคลุมโรงเรือน 1 ชั้น/ 3 ชั้น/ 5 ชั้น

พลาสติกคลุมโรงเรือน (Greenhouse cover film) ผลิตจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) ผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) คุณภาพสูง ผสมสารป้องกัน UV โดยควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช เช่น การกระจายแสง, อุณหภูมิ, และความชื้น และยังช่วยป้องกัน โรค, แมลง, วัชพืช, น้ำค้าง, น้ำฝน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้สามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่ทำลายคุณภาพดินและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เพาะปลูกติก

หัสสินค้า ความหนา (ไมครอน) ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร)
TCT EW 0.10 mm. 100 3, 4, 6 100
TCT EW 0.15 mm. 150 3, 4, 6 100
TCT EW 0.20 mm. 200 3, 4, 6 100