สินค้าของเรา / โครมาติเนต/อลูมิเนต / โครมาติเนต

โครมาติเนต

โครมาติเนต เป็นพลาสติกพรางแสงที่คลื่นแสงสีแดง สามารถลอดผ่านได้มากกว่าและแสงที่ผ่าน จะมีการกระจายตัวของแสงได้ดี มีผลต่อพืชที่ปลูก ทำให้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ส่งเสริมการสร้างรากและลำต้น ทำให้เพิ่มผลผลิตของพืชนอกจากนี้ยังทำให้พืชออกดอกและเก็บผลผลิตได้เร็ว และมีขนาดใหญ่

โค


Notice: Undefined variable: categories in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/related-posts.php on line 21