ข่าวสารและกิจกรรม

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพุทรา

แมลงวันทอง, หนอนแดง, หนอนคืบ, มวนแก้ว, แมลงค่อมทอง, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยอ่อน

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในมะเขือเทศ

หนอนเจาะสมอฝ้าย, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยไฟ

การเกษตรยุคใหม่ ต้องอาศัย คลุมดิน

การคลุมดินในประเทศไทย มีการปฎิบัติกันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ปลูกผักโดยใช้ฟางข้าว

แคคตัส ต้องอยู่ในโรงเรือนจริงๆหรอ?

แคคตัส (CACTUS) หรือ ที่ใครๆเรียกกันว่า กระบองเพชรมีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายที่มีอากาศร้อน แคคตัส มีหลากหลายพันธุ์มากกว่า 3,000 ชนิด