สินค้าของเรา / โครมาติเนต/อลูมิเนต

โคปก

โครมาติเนต เป็นพลาสติกพรางแสงที่คลื่นแสงสีแดง สามารถลอดผ่านได้มากกว่าและแสงที่ผ่าน จะมีการกระจายตัวของแสงได้ดี มีผลต่อพืชที่ปลูก

ปกอลู

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงผสมอลูมิเนียมเป็นตาข่ายอลูมิเนียมป้องกันแสงแดดและลดความร้อนได้ดี ควบคุมอุณหภูมิ สามารถใช้ในการพรางแสงกระจายแสงในโรงเรือน