สินค้าของเรา / พลาสติก

ปกติก

พลาสติกคลุมโรงเรือน (Greenhouse cover film) ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช

ปก101

พลาสติกปูพื้นผสมสารยูวี (Floor woven plastic) ผลิตจากเส้นฟิล์มพลาสติก เกรด A ผสมสารสารป้องกัน UV เพิ่มความยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงฉีกขาด

ปกปูบ่อ

พลาสติกปูบ่อน้ำ (Pond plastic film) ผลิตจากพลาสติกฟิล์มพอลิเอทิลีน (polyethylene) เกรด A ที่มีเนื้อฟิล์มเหนียวแน่น ผสมสารป้องกัน UV เพิ่มอายุการใช้งาน

ปกปูโน

พลาสติกปูบ่อใส (Pond plastic film) ผลิตจากพลาสติกฟิล์มพอลิเอทิลีน (polyethylene) เกรด A ที่มีเนื้อฟิล์มเหนียวแน่น

ปกเงินดำ

พลาสติกคลุมดิน สีเงิน-ดำ (Pe-mulch film 2 layers) ผลิตจากการผสมกันของโพลิเมอร์ (polymer) ชนิดพิเศษ เกรดAA และผสมสารป้องกัน UV เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน และทนทานต่อการฉีกขาด