เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเจริญทอง การทอ จำกัด (TCT) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2539 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตตาข่ายและแผ่นพลาสติกสำหรับใช้ในการเกษตร และอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วยระบบเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยจากยุโรป เช่น ตาข่ายพรางแสง, สแลน, ตาข่ายปลูกผักกันแมลง, พลาสติกคลุมโรงเรือน, พลาสติกคลุมดินสองชั้น สีเงิน-ดำ, พลาสติกปูพื้น, พลาสติกปูบ่อน้ำ, พลาสติกปูพื้นเขื่อน, พลาสติกสำหรับฟาร์มสัตว์, อุปกรณ์ รวมถึงระบบการเกษตรจากต่างประเทศ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลิตผลให้กับเกษตรกรไทย

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตพลาสติกเพื่อการเกษตรที่ยาวนานกว่า 20 ปี และการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับเกรดพรีเมี่ยม และ เกรด A มาใช้ในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ทำให้สินค้าของ บริษัท ไทยเจริญทอง การทอ จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานของสินค้า จากกลุ่มผู้ใช้งานด้านเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้งานด้านอุตสาหกรรม

Screen Shot 2562-02-08 at 15.31.38