News & Event

เกษตรยุคใหม่ ต้องอาศัย คลุมดิน

การคลุมดินในประเทศไทย มีการปฎิบัติกันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ปลูกผักโดยใช้ฟางข้าว

แคคตัส ต้องอยู่ในโรงเรือนจริงๆหรอ?

แคคตัส (CACTUS) หรือ ที่ใครๆเรียกกันว่า กระบองเพชรมีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายที่มีอากาศร้อน แคคตัส มีหลากหลายพันธุ์มากกว่า 3,000 ชนิด