สินค้าของเรา / กรรไกร / HCF-STG07 กรรไกรเก็บผลแบบปลายโค้ง(เหมาะกับแก้วมังกร)

HCF-STG07 กรรไกรเก็บผลแบบปลายโค้ง(เหมาะกับแก้วมังกร)