สินค้าของเรา / กรรไกร / HWF-3172 กรรไกรตัดแต่งกิ่งแบบตรง(เน้นเฉพาะจุด)

HWF-3172 กรรไกรตัดแต่งกิ่งแบบตรง(เน้นเฉพาะจุด)