สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ วิจัยพัฒนา


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 249
ลักษณะงาน

วิจัยการตลาดด้านการเกษตร


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 253
อัตรา
หลายอัตรา

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 257
เงินเดือน
ตามตกลง

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 262
คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาศาสาตร์การเกษตร

เจ้าหน้าที่ การตลาด


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 249
ลักษณะงาน

การตลาดด้านการเกษตร


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 253
อัตรา
หลายอัตรา

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 257
เงินเดือน
ตามตกลง

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 262
คุณสมบัติผู้สมัคร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

เจ้าหน้าที่ ประสานงานขาย


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 249
ลักษณะงาน

ประสานงานต่างๆในองค์กร

จัดการเอกสาร


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 253
อัตรา
หลายอัตรา

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 257
เงินเดือน
ตามตกลง

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 262
คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิ ปวส , ปวช

เจ้าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 249
ลักษณะงาน

ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

แก้ไขปัญหาเวลาเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค

ทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 253
อัตรา
หลายอัตรา

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 257
เงินเดือน
ตามตกลง

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 262
คุณสมบัติผู้สมัคร

สาขาด้านไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 249
ลักษณะงาน

ผลิตงานด้านการเกษตรในองค์กร


Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 253
อัตรา
หลายอัตรา

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 257
เงินเดือน
ตามตกลง

Notice: Use of undefined constant th - assumed 'th' in /home/tctthainet/domains/tctthainet.com/public_html/wp-content/themes/tct/page.php on line 262
คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิ ม. 3


เราเป็นผู้ผลิตตาข่ายและอุปกรณ์เพื่อการเกษตรต้องการบุคลากรที่มีความตั้งใจจริงพร้อมที่จะร่วมงานกับเรา